SK|EN

Centrum informačných technológií

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Nastavenia pre mobilné zariadenia

Pre mobilné zariadenia odporúčame použiť technológiu Exchange ActiveSync.

Aplikácia Outlook Nastavenie pre Android Nastavenie pre iOS

Pre nastavenie fakultného emailu do mobilného zariadenia odporúčame použiť aplikáciu Outlook od spoločnosti Microsoft. Aplikáciu Outlook Mobile si môžete stiahnuť na stránkach spoločnosti Microsoft.

Po spustení aplikácie kliknite na tlačidlo Začať (Get Started).

Outlook Mobile
Outlook 1

Do prázdneho poľa vpíšte svoju emailovú adresu a potvrďte tlačidlom Pridať účet (Add Account).

Outlook Mobile
Outlook 2

V nasledujúcej časti je potrebné vybrať položku Exchange ako emailového poskytovateľa.

Outlook Mobile
Outlook 3

Po vybratí poskytovateľa je potrebné vyplniť údaje o Vašom konte. Vpíšte emailovú adresu (štandardne predvyplnené) a heslo. Pre lepšie rozpoznávanie konta uveďte Popis (Description).

Outlook Mobile
Outlook 4

V prípade, že Vám aplikácia zobrazí autentifikačné okno, prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov v tvare meno.priezvisko@fm.uniba.sk a príslušné heslo.

Outlook Mobile
Outlook 5

V prípade, že sa Vám aplikácia opýta, či chcete pridať ďalší účet môžete tento krok vynechať stlačením tlačidla Možno neskôr (Maybe Later).

Outlook Mobile
Outlook 6

Pred tým ako aplikácia definitívne otvorí Vašu emailovú schránku predstaví Vám niektoré funkcie. Pre pokračovanie kliknite na šípku, tak ako to vidieť na obrázku, alebo vynechanie tohto kroku na tlačidlo Preskočiť (Skip).

Outlook Mobile
Outlook 7

Hotovo. Aplikácia otvorila Vašu emailovú schránku a je pripravená na používanie.

Outlook Mobile
Outlook 8

Príklad ako nastaviť telefón so systémom Android so štandardne predinštalovanou aplikáciou. Nakoľko sa OS Android nachádza na množstve zariadení rôznych značiek tieto nastavenia sa môžu líšiť od zariadenia k zariadeniu.

Spustite aplikáciu E-mail na vašom zariadení. Táto aplikácia môže byť trochu odlišná na každom zariadení.

Android
Android 1

Po spustení aplikácie zadajte svoje prihlasovacie údaje v tvare meno.priezvisko@fm.uniba.sk a príšlušné heslo. Potvrďte tlačidlom "Ďalší".

Android
Android 2

Z ponuky vyberte možnosť "Microsoft Exchange Activesync".
Pre služby POP3 a IMAP neposkytujeme žiadnu podporu.

Android
Android 3

Po spojení musíte súhlasiť s tým, že niektoré informácie z telefónu budú uložené u poskytovateľa. Táto obrazovka môže byť odlišná u každého výrobcu.

Android
Android 4

Konfigurátor bude žiadať aby mohol server vzdialene ovládať niektoré funkcie zabezpečenia v danom zariadení.

Android
Android 5

Ďalej nastavíte, ako majú byť dáta synchronizované. Odporúčame, aby ste nastavili obdobie synchronizácie emailov na všetky/neobmedzene.

Android
Android 6

Potvrďte práva pre aplikáciu.

Android
Android 7

Po úspešnej konfigurácii budete vyzvaní, aby ste si profil v aplikácii pomenovali (napríklad Fakulta managementu, nie je to povinné, pre lepšiu orientáciu v účtoch odporúčame).

Android
Android 8

Po dokončení (Hotovo), je aplikácia pripravená prijímať a odosielať poštu.

Android
Android 9

Príklad ako nastaviť telefón/tablet so systémom iOS so štandardne preinštalovanou aplikáciou Mail.

Otvorte Nastavenia

iOS
iOS 1

V Nastavení nájdite Mail, kontakty, kalendáre a zvoľte Pridať účet...

iOS
iOS 2

V ďalšom okne vyberte Microsoft Exchange

iOS
iOS 3

Do nastavenia vyplnte Email, Heslo a Popis

Poznámka: staršie verzie iOS môžu vyžadovať zadať ešte Server Exchange, v tom prípade je potrebné zadať: pod51013.outlook.com

iOS
iOS 4

Nasleduje nastavenie možností synchronizácie (čo chcete, respektíve nechcete synchronizovať)

iOS
iOS 5

Tým je nastavenie kompletné a môžete začať používať aplikáciu Mail

iOS
iOS 6

Prípadne si môžete v Nastavení ešte upraviť kedy má dochádzať k automatickej synchronizácii

iOS
iOS 7