SK|EN

Centrum informačných technológií

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Public Folders / Verejné priečinky

Public Folders, alebo tiež Verejné priečinky sú technológia, ktorá umožňuje zdielať informácie pre všetkých užívateľ a neposielať im zbytočne všetky informácie priamo do poštovej schránky. túto technológiu môžeme prirovnať k "nástenkám".
Pedagógovia s obľubou používajú označenie "public", "dal som informáciu na public".

Verejné priečinky nie je možné prijímať v mobilných zariadeniach!

Web rozhranie MS Outlook

Public Folders (Verejné priečinky) v internetovom prehliadači

Videonávod - Public Folders vo web rozhraní

Pre pridanie Public Folders existujú 2 varianty. Po prihlásení do pošty (návod ako sa prihlásiť do pošty cez internetový prehliadač) sa v ľavom panely nachádza odkaz Priečinky (Folders). Kliknite na tento odkaz pravým tlačidlom myši a zobrazí sa možnosť Pridať verejný priečinok (Add public folders).

Public Folders
Obrázok 1

Druhá alternatíva je kliknutie na položku Obľúbené (Favorites). Kliknite na tento odkaz pravým tlačidlom myši a zobrazí sa možnosť Pridať verejný priečinok (Add public folders).

Public Folders 1b
Obrázok 2

Zobrazí sa okno v ktorom môžete vybrať, ktorý Verejný priečinok si chcete pridať. Vyberiete príslušný priečinok a potvrdíte tlačidlom v hornej časti okna Pridať medzi obľúbené položky.

Public Folders
Obrázok 3

Priečinky, ktoré ste si zvolili sa zobrazia pod položkou Folders.

Public Folders
Obrázok 4

Public Folders (Verejné priečinky) v aplikácii Microsoft Outlook

Videonávod - Public Folders v MS Outlook 2016

Po spustení aplikácie Microsoft Outlook (návod ako nastaviť aplikáciu Microsoft Outlook) ak nevidíte Verejné priečinky je potrebné kliknúť na ikonu Zoznam priečinkov, alebo stlačiť klávesu CTRL + 6.

Public Folders
Obrázok 1

Jednotlivé priečinky potom nájdete v časti Public Folders - Všetky Verejné priečinky (All Public Folders).

Public Folders
Obrázok 2